Mục tiêu: Chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện về các mặt: thể chất, nhận thức, thẩm mỹ, tình cảm xã hội.

 

 

 

 

 

Sứ mệnh: Trẻ đến trường được tham gia tất cả các hoạt động trong ngày, giúp trẻ trãi nghiệm, khám phá những điều mới lạ,