Địa chỉ: Huyện Sông Hinh, Phú Yên
Liên hệ trực tiếp:

  Trường Mầm Non Hoa Mai

Huyện Sông Hinh, Phú Yên
pyn-songhinh-truongmnhoamai@edu.viettel.vn